IDEA

blacburn

Kobiety stanowią w Polsce tylko 23% doktorów habilitowanych i 10% profesorów w obszarze nauk technicznych i ścisłych. Chcemy to zmienić! Przez inspirację, budzenie świadomości, wzajemne wspieranie się kobiet! Dziewczyny do nauki!

The idea that "Science needs women" is right on the target. The ability to solve complex problems is greatly enriched by having different viewpoints

Elizabeth Blacburn
biolożka molekularna, noblistka

KOBIETY W NAUCE

Między efektem Matyldy a wielkimi sukcesami

Uniwersytety zaczęły otwierać się na kobiety w drugiej połowie XIX wieku, lecz był to proces długotrwały. Choć kobiety były aktywne na polu nauki od zawsze, ich dokonania bywają pomijane również dzisiaj. Niewiele można się o nich dowiedzieć z podręczników do historii lub z innych popularnych źródeł.

Pierwszymi szkołami wyższymi, które zaczęły przyjmować na studia kobiety były amerykańskie koledże na początku XIX wieku, choć już w XVII stuleciu pojedyncze przedstawicielki tej płci były dopuszczane do kształcenia uniwersyteckiego. Wśród krajów, które jako pierwsze masowo otworzyły instytucje edukacji wyższej dla kobiet były: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Rumunia. Nieco później dokonano tego m.in. w Niemczech, Francji, Brazylii, Chile.

W podzielonej przez zaborców Polsce pierwszą instytucją kształcącą na równych prawach kobiety i mężczyzn był podziemny Latający Uniwersytet działający w Warszawie. Na prowadzone w nim kursy uczęszczała Maria Skłodowska, ponieważ była to jedyna możliwość podjęcia edukacji akademickiej przez kobietę w Królestwie Polskim. Oficjalne wykształcenie wyższe późniejsza noblistka musiała zdobywać we Francji. Znajdujący się w zaborze austro-węgierskim Uniwersytet Jagielloński rozpoczął przyjmowanie studentek w 1894 roku.

Czytaj więcej...

KOBIETY W NAUCE

Kobiet w naukach technicznych i ścisłych jest za mało. Na polskich uczelniach technicznych studentki stanowią 37% ogółu. Potem, na poszczególnych stopniach kariery akademickiej jest ich jeszcze mniej. Stanowią 30-35% doktorantów, 15% spośród uzyskujących habilitacje i tylko 10% profesorów. Sytuacja wygląda podobnie w krajach UE i na świecie.

KALENDARIUM

13.02.2024

Dziewczyny do nauki! Obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt i Kobiet w Nauce

SZCZEGÓŁY

15.02.2024

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

SZCZEGÓŁY

26.02.2024

Otwarte spotkanie Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita

SZCZEGÓŁY

O NAS

"Dziewczyny do nauki!" to wspólne przedsięwzięcie naukowczyń z polskich uczelni technicznych i medycznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. Działamy poprzez sieć Pełnomocniczek na uczelniach. Konsolidujemy środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych, organizujemy spotkania o roli kobiet w nauce, wspólne zachęcamy studentki do zainteresowania się karierą badawczą - przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie. Pokazujemy kobiece role-models w obszarze STEM. Dbamy o wizerunek kobiet nauki w mediach.

Poznajcie nas:

AMBASADORKI I AMBASADORZY PROGRAMU "DZIEWCZYNY DO NAUKI!"

prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz

prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz

dyrektorka

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej

O MNIE

dr n. biol. Katarzyna Bilińska

dr n. biol. Katarzyna Bilińska

adiunktka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O MNIE

dr hab. Aleksandra Derra

dr hab. Aleksandra Derra

filozofka, tłumaczka i filolożka polska

Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O MNIE

mgr Justyna Durślewicz

mgr Justyna Durślewicz

asystentka

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

O MNIE

dr Hanna Fuchs

dr Hanna Fuchs

asystentka

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

O MNIE

dr Dominika Gapska

dr Dominika Gapska

starsza specjalistka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O MNIE

mgr inż. Anna Gaweł

mgr inż. Anna Gaweł

doktorantka

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska

O MNIE

lek. Aleksandra Gładyś

lek. Aleksandra Gładyś

doktorantka

Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

O MNIE

Zuzanna Granek

Zuzanna Granek

studentka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

O MNIE

lek. Klaudyna Grzelakowska

lek. Klaudyna Grzelakowska

doktorantka

Collegium Medicum w Bydgoszczy

O MNIE

dr Ania Kalinowska-Balcerzak

dr Ania Kalinowska-Balcerzak

Prezeska Zarządu

Fundacja Wspierania Nauki i Rozwoju Edukacji "BITECH"

O MNIE

dr Karolina Kania

dr Karolina Kania

antropolożka designu
i badaczka UX

CEMS-EHESS

O MNIE

dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan

dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan

profesorka uczelni

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

O MNIE

mgr inż. Amelia Klimek

mgr inż. Amelia Klimek

doktorantka

Politechnika Poznańska / Universite Haute Alsace

O MNIE

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka

profesorka uczelni

Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju
Uniwersytet Gdański

O MNIE

dr Jacek Kolanowski

dr Jacek Kolanowski

twórca i kierownik Centrum Biologii Chemicznej w Instytucie Chemii Bioorganicznej

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

dr n. biol. Patrycja Kurowska

dr n. biol. Patrycja Kurowska

adiunktka

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński

O MNIE

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

profesorka

Uniwersytet Gdański

O MNIE

dr inż. arch. Joanna Majczyk

dr inż. arch. Joanna Majczyk

adiunktka

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

O MNIE

dr hab. Irena Misiewicz-Krzemińska

dr hab. Irena Misiewicz-Krzemińska

profesorka instytutu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

O MNIE

dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz

dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz

adiunktka

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska

O MNIE

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

profesorka nadzwyczajna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O MNIE

dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek

dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek

adiunktka

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska

O MNIE

dr inż. Emilia Witkowska Nery

dr inż. Emilia Witkowska Nery

kierowniczka grupy badawczej

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

O MNIE

dr inż. Patrycja Paduchowicz

dr inż. Patrycja Paduchowicz

adiunktka dydaktyczna

Politechnika Wrocławska

O MNIE

dr Aneta Pieczka

dr Aneta Pieczka

adiunktka

Akademia Leona
Koźmińskiego

O MNIE

dr inż. Daria<br />Podstawczyk

dr inż. Daria
Podstawczyk

adiunktka

Politechnika
Wrocławska

O MNIE

dr inż. Elżbieta Romanik

dr inż. Elżbieta Romanik

adiunktka i kierowniczna Laboratorium Technologii Oczyszczania Gazów

Politechnika Wrocławska

O MNIE

dr Róża Różańska

dr Róża Różańska

doktor UJ / HSBC

Uniwersytet Jagielloński

O MNIE

dr Aleksandra Rutkowska

dr Aleksandra Rutkowska

Kierowniczka zespołu badawczego, zastępczyni Kierownika

Centrum Chorób Mózgu
Gdański Uniwersytet Medyczny

O MNIE

dr Monika Ryndzionek

dr Monika Ryndzionek

specjalistka ds. równości płci

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, NCBR

O MNIE

dr hab inż. Łukasz Sadowski

dr hab inż. Łukasz Sadowski

profesor uczelni na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

O MNIE

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

adiunktka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O MNIE

dr hab. n. biol. Monika Słupecka-Ziemilska

dr hab. n. biol. Monika Słupecka-Ziemilska

profesorka

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

O MNIE

dr hab. Marzena Smol

dr hab. Marzena Smol

profesorka instytutu w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

dr n. med. i n. o zdr. Anna Sobocińska

dr n. med. i n. o zdr. Anna Sobocińska

Lab Manager

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

O MNIE

dr inż. Anna Stanclik

dr inż. Anna Stanclik

adiunktka

Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych
Politechnika Wrocławska

O MNIE

dr inż. Justyna Szczepańska-Stolarczyk

dr inż. Justyna Szczepańska-Stolarczyk

adiunktka, p.o. kierownika Pracowni Technologicznej

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy

O MNIE

dr Monika Szefczyk

dr Monika Szefczyk

adiunktka

Katedra Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska

O MNIE

dr inż. arch. Małgorzata Telesińska

dr inż. arch. Małgorzata Telesińska

adiunktka

Katedra Architektury i Sztuk Wizualnych Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

O MNIE

dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

profesorka instytutu w Instytucie Chemii Bioorganicznej

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs

dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs

adiunktka

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW

O MNIE

mgr, MBA Izabella Zadrożna

mgr, MBA Izabella Zadrożna

Kierowniczka Działu
Planowania i Analiz

Instytut Badań Systemowych PAN

O MNIE

mgr inż. Klaudia Zaręba

mgr inż. Klaudia Zaręba

doktorantka

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

O MNIE

mgr inż. Beata Rurarz

mgr inż. Beata Rurarz

Asystentka

Politechnika Łódzka/Uniwersytet Medyczny w Łodzi

O MNIE

WSPARCIE CENTRALNE PROGRAMU

Marta Gmurek

prof. dr hab. inż. Marta Gmurek

Koordynatorka programu
"Dziewczyny do nauki!"

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

O MNIE

Zuzanna Bieńko

Koordynatorka programu
"Dziewczyny do nauki!"

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

dr Monika Stobiecka

Koordynatorka programu
"Dziewczyny do nauki!"

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

O MNIE

dr Bianka Siwińska

Prezeska Perspektywy
Women in Tech

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

Joanna Lisiecka

Dyrektorka
Programowa

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

KONTAKT

W życiu nie ma rzeczy, których powinniśmy sie bać.
Są tylko takie, które należy zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie

ORGANIZATORZY:
PARTNER MERYTORYCZNY: