IDEA

blacburn

Kobiety stanowią w Polsce tylko 23% doktorów habilitowanych i 10% profesorów w obszarze nauk technicznych i ścisłych. Chcemy to zmienić! Przez inspirację, budzenie świadomości, wzajemne wspieranie się kobiet! Dziewczyny do nauki!

The idea that "Science needs women" is right on the target. The ability to solve complex problems is greatly enriched by having different viewpoints

Elizabeth Blacburn
biolożka molekularna, noblistka

KOBIETY W NAUCE

Między efektem Matyldy a wielkimi sukcesami

Uniwersytety zaczęły otwierać się na kobiety w drugiej połowie XIX wieku, lecz był to proces długotrwały. Choć kobiety były aktywne na polu nauki od zawsze, ich dokonania bywają pomijane również dzisiaj. Niewiele można się o nich dowiedzieć z podręczników do historii lub z innych popularnych źródeł.

Pierwszymi szkołami wyższymi, które zaczęły przyjmować na studia kobiety były amerykańskie koledże na początku XIX wieku, choć już w XVII stuleciu pojedyncze przedstawicielki tej płci były dopuszczane do kształcenia uniwersyteckiego. Wśród krajów, które jako pierwsze masowo otworzyły instytucje edukacji wyższej dla kobiet były: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Rumunia. Nieco później dokonano tego m.in. w Niemczech, Francji, Brazylii, Chile.

W podzielonej przez zaborców Polsce pierwszą instytucją kształcącą na równych prawach kobiety i mężczyzn był podziemny Latający Uniwersytet działający w Warszawie. Na prowadzone w nim kursy uczęszczała Maria Skłodowska, ponieważ była to jedyna możliwość podjęcia edukacji akademickiej przez kobietę w Królestwie Polskim. Oficjalne wykształcenie wyższe późniejsza noblistka musiała zdobywać we Francji. Znajdujący się w zaborze austro-węgierskim Uniwersytet Jagielloński rozpoczął przyjmowanie studentek w 1894 roku.

Czytaj więcej...

PROGRAM MENTORINGU CROSS-DYSCYPLINOWEGO

W tym programie Mentorki to wybitne naukowczynie - kobiety sukcesu polskich uczelni technicznych, a Mentorowane to ambitne studentki i doktorantki. Relacja mentoringowa nakierowana jest na rozwój osobisty i naukowy Mentorowanej. Panie wspólnie realizują niewielkie, wspólne projekty. Korzyści z relacji są obopólne. Zasadą jest cross-dziedzinowość, czyli zawsze wybieramy Mentorkę/Mentorowaną spoza własnej dyscypliny i własnego Wydziału. Tworzy to dodatkową jakość.

Prof. dr.hab.inż.
Teresa Zielińska

Zakład Teorii Maszyn i Robotów

Politechnika Warszawska

O MENTORCE

Prof Ewa Karwowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska

O MENTORCE

Prof. Małgorzata Kujawińska

Wydział Mechatroniki Zakład Inżynierii Fotonicznej

Politechnika Warszawska

O MENTORCE

Prof. dr. hab. inż. Elżbieta Malinowska

Wydział Chemiczny

Politechnika Warszawska

O MENTORCE

KOBIETY W NAUCE

Kobiet w naukach technicznych i ścisłych jest za mało. Na polskich uczelniach technicznych studentki stanowią 37% ogółu. Potem, na poszczególnych stopniach kariery akademickiej jest ich jeszcze mniej. Stanowią 30-35% doktorantów, 15% spośród uzyskujących habilitacje i tylko 10% profesorów. Sytuacja wygląda podobnie w krajach UE i na świecie.

O NAS

Dziewczyny do nauki!" to wspólne przedsięwzięcie naukowczyń z polskich uczelni technicznych i medycznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. Działamy poprzez sieć Pełnomocniczek na uczelniach. Konsolidujemy środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych, organizujemy spotkania o roli kobiet w nauce, wspólne zachęcamy studentki do zainteresowania się karierą badawczą - przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie. Pokazujemy kobiece role-models w obszarze STEM. Dbamy o wizerunek kobiet nauki w mediach.

Poznajcie nas:

PEŁNOMOCNICZKI AKCJI "Dziewczyny do nauki!"

Anna Anczykowska

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów AM
Doktorantka na Wydziale Nawigacyjnym;
Asystentka w Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków, Instytutu Nawigacji Morskiej.

AKADEMIA MORSKA

O MNIE

Marta Kuta

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Katedrze Maszyn Cieplnych i Przepływowych na Wydziale Energetyki i Paliw

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

O MNIE

Dominika Matuszewska

Absolwentka RES

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

O MNIE

Monika Kulisz

Asystentka na Wydziale Zarządzania

POLITECHNIKA LUBELSKA

O MNIE

Justyna Kujawska

Doktorantka

POLITECHNIKA LUBELSKA

O MNIE

Ewelina
Pabjańczyk-Wlazło

Doktorantka na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

O MNIE

Anita Ilska

Doktorantka na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

O MNIE

Olga Michnikowska

Doktorantka na Wydziale Mechanicznym

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

O MNIE

Magdalena Kijek

Doktorantka na Wydziale Mechanicznym

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

O MNIE

Magdalena Zorychta

Doktorantka na Wydziale Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

O MNIE

Justyna Morman

Doktorantka na Wydziale Inżynierii Lądowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

O MNIE

Ela Wyraz

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

O MNIE

Sylwia Marczak

Doktorantka na Wydziale Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

O MNIE

WSPARCIE CENTRALNE AKCJI

dr Bianka Siwińska

Dyrektor zarządzająca Fundacji Perspektywy

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

Joanna Lisiecka

Koordynatorka
projektów kobiecych

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

Kinga Kurowska

Prezeska
Absolwentka Politechniki Warszawskiej

FUNDACJA MŁODEJ NAUKI

O MNIE

Aleksandra
Szreniawa-Szejnert

Wiceprezes Stowarzyszenia Dla Świata Bez Przemocy

FUNDACJA MŁODEJ NAUKI

O MNIE

Adrianna Tarnowska

Przewodnicząca
PDUT

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

O MNIE

Anna Gayer

Przewodnicząca Rady Doktorantów PW

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

O MNIE

KONTAKT

W życiu nie ma rzeczy, których powinniśmy sie bać.
Są tylko takie, które należy zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie

ORGANIZATORZY:
Mecenas projektu: