IDEA

blacburn

Kobiety stanowią w Polsce tylko 23% doktorów habilitowanych i 10% profesorów w obszarze nauk technicznych i ścisłych. Chcemy to zmienić! Przez inspirację, budzenie świadomości, wzajemne wspieranie się kobiet! Dziewczyny do nauki!

The idea that "Science needs women" is right on the target. The ability to solve complex problems is greatly enriched by having different viewpoints

Elizabeth Blacburn
biolożka molekularna, noblistka

KOBIETY W NAUCE

Między efektem Matyldy a wielkimi sukcesami

Uniwersytety zaczęły otwierać się na kobiety w drugiej połowie XIX wieku, lecz był to proces długotrwały. Choć kobiety były aktywne na polu nauki od zawsze, ich dokonania bywają pomijane również dzisiaj. Niewiele można się o nich dowiedzieć z podręczników do historii lub z innych popularnych źródeł.

Pierwszymi szkołami wyższymi, które zaczęły przyjmować na studia kobiety były amerykańskie koledże na początku XIX wieku, choć już w XVII stuleciu pojedyncze przedstawicielki tej płci były dopuszczane do kształcenia uniwersyteckiego. Wśród krajów, które jako pierwsze masowo otworzyły instytucje edukacji wyższej dla kobiet były: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Rumunia. Nieco później dokonano tego m.in. w Niemczech, Francji, Brazylii, Chile.

W podzielonej przez zaborców Polsce pierwszą instytucją kształcącą na równych prawach kobiety i mężczyzn był podziemny Latający Uniwersytet działający w Warszawie. Na prowadzone w nim kursy uczęszczała Maria Skłodowska, ponieważ była to jedyna możliwość podjęcia edukacji akademickiej przez kobietę w Królestwie Polskim. Oficjalne wykształcenie wyższe późniejsza noblistka musiała zdobywać we Francji. Znajdujący się w zaborze austro-węgierskim Uniwersytet Jagielloński rozpoczął przyjmowanie studentek w 1894 roku.

Czytaj więcej...

KOBIETY W NAUCE

Kobiet w naukach technicznych i ścisłych jest za mało. Na polskich uczelniach technicznych studentki stanowią 37% ogółu. Potem, na poszczególnych stopniach kariery akademickiej jest ich jeszcze mniej. Stanowią 30-35% doktorantów, 15% spośród uzyskujących habilitacje i tylko 10% profesorów. Sytuacja wygląda podobnie w krajach UE i na świecie.

O NAS

Dziewczyny do nauki!" to wspólne przedsięwzięcie naukowczyń z polskich uczelni technicznych i medycznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. Działamy poprzez sieć Pełnomocniczek na uczelniach. Konsolidujemy środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych, organizujemy spotkania o roli kobiet w nauce, wspólne zachęcamy studentki do zainteresowania się karierą badawczą - przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie. Pokazujemy kobiece role-models w obszarze STEM. Dbamy o wizerunek kobiet nauki w mediach.

Poznajcie nas:

AMBASADORKI I AMBASADORZY PROGRAMU "DZIEWCZYNY DO NAUKI!"

Marzena Smol

dr hab. Marzena Smol

profesor instytutu w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

Barbara Uszczyńska-Ratajczak

dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

profesor instytutu w Instytucie Chemii Bioorganicznej

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

Łukasz Sadowski

dr hab inż. Łukasz Sadowski

profesor uczelni na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

O MNIE

Jacek Kolanowski

Dr Jacek Kolanowski

twórca i kierownik Centrum Biologii Chemicznej w Instytucie Chemii Bioorganicznej

POLSKA AKADEMIA NAUK

O MNIE

WSPARCIE CENTRALNE PROGRAMU

Marta Gmurek

dr hab. Marta Gmurek

Koordynatorka programu
"Dziewczyny do nauki"

AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

O MNIE

dr Anna Gayer

Koordynatorka
projektów Perspektywy

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

dr Bianka Siwińska

Prezeska Perspektywy
Women in Tech

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

Joanna Lisiecka

Dyrektorka
Programowa

FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTWY

O MNIE

KONTAKT

W życiu nie ma rzeczy, których powinniśmy sie bać.
Są tylko takie, które należy zrozumieć.

Maria Skłodowska-Curie

ORGANIZATORZY: